Ρούμελης 10 & Ερμού
213 - 0245204
213 - 0287532
Ελευθέριου Βενιζέλου 27
210 - 2850451
E-mail
info@kuttaro.edu.gr

Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχει αυξηθεί σημαντικά. Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά  με μαθησιακές  δυσκολίες, υπερκινητικότητα, δυσλεξία και διάσπαση προσοχής αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οργάνωσης του χώρου και του χρόνου τους.

Για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές  δυσκολίες, ακολουθείται ενισχυτική-υποστηρικτική και εξατομικευμένη διδασκαλία.

Στον κάθε μαθητή  δίνεται όσος  χρόνος  χρειάζεται  προκειμένου να εμπεδώσει τη διδακτική ύλη.

Μέσω  ειδικών μεθόδων διδασκαλίας  που δίνουν έμφαση είτε στον προφορικό, είτε στο γραπτό λόγο και ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του παιδιού , το εκπαιδευτικό προσωπικό θα εξηγεί αναλυτικά το κάθε μάθημα και θα ελέγχει την καθημερινή μελέτη του μαθητή με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επίδοσή του.

 

Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών λόγου και ομιλίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές του κέντρου μελέτης

Ενημερωθείτε για τις υποτροφίες και προγράμματα μας

Search