Ρούμελης 10 & Ερμού
213 - 0245204
213 - 0287532
Ελευθέριου Βενιζέλου 27
210 - 2850451
E-mail
info@kuttaro.edu.gr

• Οργανώνει και καθοδηγεί τη μελέτη του μαθητή και τις επαναλήψεις.

• Θέτει χρονοδιαγράμματα και στόχους βάσει των αναγκών και των δυνατοτήτων του μαθητή.

• Επιβλέπει την προσωπική πρόοδο του μαθητή και επικοινωνεί τακτικά με τους γονείς.

Ενημερωθείτε για τις υποτροφίες και προγράμματα μας

Search